Planering VT-07
Vecko nr. Moment
3 Grafik
4 Grafik
5 Grafik
MINIMIKRAV FÖR G I GRAFIK
Intitiera Allegro (dvs starta ett allegroprogram)
Skriva en "
main game loop".
(huvudloop i programmet där objekt ritas ut och input registreras och output genereras)
Någon typ av animering (en bild som kan röra sig över skärmen)
Ljud ett ljud som spelas upp vid en speciell händalse.
6 STL vector stack kö Boken sid 87 Stl_vector
7 STL vector stack kö
8 STL vector stack kö
9 LOV
10 Måndag vector - Tisdag stack
11 Måndag stack - Tisdag PROV
12 Klasser obj.orient.
13 Klasser obj.orient.
14 Klasser obj.orient.
15 LOV
16 Klasser obj.orient.
17 Klasser obj.orient. - Tisdag Die Mauer NV3 (TE3 lediga)
18 Måndag LOV: Tisdag: LOV
19 Måndag Prov på klasser praktiskt och teoretiskt (sid 21 -41 utdelade papper samt hemsidan klasser) :        Tisdag PIC
20 PIC
21 PIC
22 PIC -tisdag Friluftsdag