Några exempel inför ma-prov 9:e juni

 

Blandade övningar:

 

Uppift 19: (sid 147 i boken).

Axel, Anton och Vera plockade tillsammans 85 liter bär.

Axel plockade dubbelt så mycket som Anton och Anton plockade 5 liter mindre än Vera.

Hur mycket plockade var och en?

 

Vi får lösa detta med en ekvation.

 

Veras mängd bär = x, Antons =x-5 och Axels = 2(x-5)

 

x+(x-5) + 2(x-5) = 85 liter

 

x+(x-5) +(2x-10) = 85   

 

 Parenteserna föregås av plus-tecken och kan tas bort, (se sid 139).

 

x + x-5 + 2x-10 = 85

 

4x -15 = 85        vi gör x fritt och börjar med att addera 15 på båda sidor.

 

4x = 100    

       

4x = 100             sedan dividerar vi med 4 på båda sidor

4               4         

 

x= 25

 

Vera plockade 25. Anton 20 och Axel 40 liter bär.

25+20+40= 85 liter

 

********************************************************************

 

Uppg 16 (sid 146 i boken).

 

Petrus och hans barn gick på teater. Biljetterna kostade tillsammans 375 kr. Petrus biljett kostade 150:-. Vad kostade en barnbiljett??

 

3x + 150 = 375:-            

            För att få x (biljettpriset) fritt börjar vi med att minska med 150 på båda sidor

 

3x = 225               så delar vi med  3

 

X= 75:-

                           Svar: En barnbiljett kostade 75:-        

 

 

********************************************************************

 

 

 

Uppgift 18 (sid 147 i boken)

Angelika är 2 år äldre än Per. Tillsammans är dom 34 år. Hur gammal är Per?

 

2 X +2 = 34                                              X + (X+2) = 34

 

2X= 32                                                     2X= 32

 2      2                                                        2      2

 

X= 16                                                          X= 16

 

Per är 16 år gammal

 

**********************************************************************

 

Uppgift 21 (sid 147 i boken).

 

14 = 42 - 4x

 

Vi vill ha x fritt subtraherar med 42 på båda sidor och får

-28 = - 4x

                      Och dividerar med -4 på båda sidor

-28 = - 4x

 -4      - 4  

 

 7=x  eller  x= 7

 

**********************************************************************

 

 

********************************************************************

 

Uppgift 22  (sid 147 i boken)

 

  4(x + 7)= 36

  4x + 28 = 36   så minskar vi med 28 på båda sidor

  4x  =  8         Dividerar med 4 på båda sidor

4              4

 

  x=2

                  

**********************************************************************

 

Minustecken och Plustecken

 

 

Regler          Två olika tecken intill varandra ersätts med minustecken.   

 

                      Två lika tecken intill varandra ersätts med plustecken.    

  

 

Om fler än två termer ingår i ett uttryck adderas de positiva termerna först för sig, och de negativa för sig. Därefter utföres subtraktionen.

 

Exempel:       

 

 

Regler          Multiplikation av faktorer med lika tecken ger en positiv produkt.

 

                      Multiplikation av faktorer med olika tecken ger en negativ produkt.                     

 

3*(-3)= -9                           2*(-3)= -6

(-1)*(-3)= 3                         (-2)*(-3)= 6

 

 

 

Regler          Om täljare och nämnare har lika tecken blir kvoten positiv.

 

                      Om täljare och nämnare har olika tecken blir kvoten negativ.

 

Exempel: