Procent %

Vi börjar nu med Procent. Vi har tidigare använt bråk när vi delat upp saker och ting i till exempel tiondelar, sjundedelar, fjärdedelar eller hundradelar. 
Procent är just hundradelar och sådana känner du ju redan till.
75 hundradelar skrivs på detta sätt i bråkform

75
100

I decimalform skriver man 0,75.

Eftersom procent är detsamma som hundradelar så kan 0,75 skrivas också skrivas som 75 %.

 

75    =      0,75         =      75 %.
100

 

Här ser du en rektangel, hela rektangeln, alltså 100  eller 100% av rektangel är fylld med röd färg.  

                                                                         100

 

 

 

Men, här händer det grejer.

Nu är endast halva rektangeln, d.v.s. 50  eller 50% av rektangel är fylld med röd färg           
                                                                              
100      

 

 

Även denna rektangel är till 50% eller 0.50  eller 50 fylld med röd färg.                                                               

                                                                         100

 

Räkna procent

Exempel:
1.
Torskulleskolan består av 600 elever.

30 elever går på Introduktionsprogrammet (IM).

Hur många procent av eleverna studerar på IM?

För att beräkna det tar vi andelen (30) dividerat med det hela (600).

Det vill säga 30/600 = 0.05, alltså 5 hundradelar eller 5%.

 

2. En dag säger skolans rektor- ”I dag är 15% av skolans elever sjuka.”
Jaha, men hur många är det? tänker man ju då, och hur räknar man ut det?

Procent är som sagt hundradelar, 15% = 0,15, så vi multiplicerar antalet elever med 15 hundradelar.
0,15 x 600 = 90.

90 elever är alltså hemma från skolan i dag.

 

3. Lina kommer, glad i hågen, inklivandes på boutiquen ”Billigt och bra”.
Lite mindre glad blir hon, när hon ser att priset höjts på den tröja hon vill köpa.
Tröjan kostade i går 500 kr och i dag har priset höjts till 600 kr.

Med hur många procent har priset höjts?

 

För att räkna ut det måste du först

Beräkna förändringen dvs 600-500 = 100

Sedan dividerar du förändringen med det ursprungliga priset, det vill säga;

Procenträkning

Priset har alltså ökat med 20%, och blivit 120% av det ursprungliga priset.
500 x 1,20 = 600:-

**********************************************************************

Men om priset minskat då?
Jo, om priset minskat, säg från 600:- till 500:-
Minskningen är 100:-

Vi delar minskningen med det ursprungliga priset
100 / 600 =0,16666.  Avrundat 0,17

Minskningen är alltså ca 17%